Tiểu sử lãnh đạo

DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN THAM GIA CẤP ỦY CÁC CẤP QUA CÁC THỜI KỲ

I. CẤP TRUNG ƯƠNG:      
                                                          Lê Duy Điếm
 
II. CÁC ĐỒNG CHÍ ĐẢNG VIÊN THAM GIA BAN CHẤP HÀNH TỈNH ỦY CÁC KHÓA.
 
 

TTHọ và tênThời gian
1Phan Dương1940
2Ngụy Khắc Cáo1949; 1950; 1951 đến 1954, phó bí thư
3Hoàng Tứ1950; 1951-1956 ủy viên thường vụ
4Lê Duy Khang1951 - 1956

 
III. CÁC ĐỒNG CHÍ ĐẢNG VIÊN THAM GIA BAN CHẤP HÀNH HUYỆN ỦY CÁC KHÓA.
 

TTHọ và tênThời gian
1Lê Duy ĐạiNăm 1931, Bí thư
2Phan Dương1936; 1949; 1950-1952
3Lê Duy Khang1946 (Bí thư); 1947; 1948; 1949
4Ngụy Khắc Cáo1947 - 1948 Bí thư; 1949 Bí thư
5Hoàng Tứ1948; 1949
6Ngụy Khắc Tốn1950 - 1952
7Phan Mạnh Trọng1960 - 1962; 1963-1964
8Trần Bá Liệu1960-1962; 1963-1964; 1965-1966; 1967-1970; 1971-1972; 1973-1974; 1975-1976; 1977-1978.
9Phan Đức Thụ1963-1964; 1965-1966; 1967-1970; 1971-1972; 1973-1974
10Hoàng Thị Thu1971-1972; 1973-1974
11Phan Thị Tương1977-1978; 1979-1981
12Nguyễn Minh Châu1979-1981
13Phan Kế1982-1984; 1984-1986; 1986-1988
14Cao Xuân Quế1986-1988; 1989-1990
15Lê Hồng Sơn1989-1990
16Lê Duy Việt2005-2010; 2011-2015
17Phan T. Kim Oanh2005-2010; 2011-2015
18Trần Trọng Hồng2005-2010; 2011-2015
19Cao Viết Đức2005-2010; 2011-2015
20Cao Xuân Thắng2011

 
 
IV. DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỪ KHÓA 14 
ĐẾN KHÓA 22 (1)
 
 

Nhiệm kỳSốHọ và tênQuê quánBí chú
Khóa 14: 1986-19881Lê Duy ChungThôn 2Bí thư
2Trần PhúThôn 1Phó bí thư trực
3Phan Văn TỉuThôn 2 
4Trần Minh LạcThôn 2 
5Hoàng Minh GiápThôn 7 
6Nguyễn Quang TrungThôn 3 
7Ngô Thị TriThôn 4 
8Hoàng TriThôn 6 
9Phan Thanh SơnThôn 2 
10Phan Văn SinhThôn 8 
11Cao Xuân HuynhThôn 2 
Khóa 15: 1989-19911Lê Duy ChungThôn 2Bí thư
2Nguyễn Quang TrungThôn 3Phó bí thư
3Nguyễn Minh ChâuThôn 4Thường trực
4Hoàng Minh GiápThôn 7 
5Trần Minh LạcThôn 2 
6Phan Văn TỉuThôn 2 
7Hoàng TriThôn 6 
8Phan Văn TíThôn 4 
9Phan Xuân ThỉThôn 1 
10Phan Mạnh QuyềnThôn 6 
11Cao Xuân HuynhThôn 2 
12Ngô Thị TriThôn 4 
13Phan Văn SinhThôn 8 
 
 
 
 
 
 
Khóa 16: 1991-1993
1Phan BiệpThôn 2Bí thư
2Nguyễn Minh ChâuThôn 4Phó bí thư
3Nguyễn Quang TrungThôn 3 
4Hoàng Minh GiápThôn 7 
5Phan Lý ĐạiThôn 4 
6Trần PhúThôn 1 
7Ngụy Khắc PhúcThôn 2 
8Lê Thị YênThôn 2 
9Phan Văn TíThôn 4 
10Phan Xuân ThànhThôn 2 
11Đậu Minh NgụThôn 2 
12Phan Mạnh QuyềnThôn 6 
Khóa 17: 1994-19961Hoàng Minh GiápThôn 7Bí thư
2Nguyễn Minh ChâuThôn 4Phó bí thư
3Nguyễn Quang TrungThôn 3 
4Phan Lý ĐạiThôn 4 
5Trần Văn PhúThôn 1 
6Ngụy Khắc PhúcThôn 2 
7Lê Thị YênThôn 2 
8Phan Văn TíThôn 4 
9Cao Xuân ĐồngThôn 2 
10Phan Xuân ThànhThôn 2 
11Đậu Minh NgụThôn 2 
12Phan Mạnh QuyềnThôn 6 
Khóa 18: 1996-20001Hoàng Minh GiápThôn 7Bí thư
2Nguyễn Minh ChâuThôn 4Phó bí thư
3Nguyễn Quang TrungThôn 3 
4Trần Văn PhúThôn 1 
5Ngụy Khắc PhúcThôn 2 
6Phan Lý ĐạiThôn 4 
7Lê Thị YênThôn 2 
8Trần Đức TânThôn 1 
9Hoàng Đức ThuầnThôn 6 
10Trần Xuân NgânThôn 2 
11Hoàng Văn NămThôn 9 
Khóa 19: 2000-20051Hoàng Minh GiápThôn 7Bí thư
2Nguyễn Minh ChâuThôn 4Phó bí thư
3Nguyễn Quang TrungThôn 3 
4Cao Viết ĐứcThôn 4 
5Đặng Văn ThànhThôn 9 
6Phan Mạnh QuyềnThôn 6 
7Phan Văn TỉuThôn 2 
8Ngụy Khắc PhúcThôn 2 
9Đậu Minh NgụThôn 2 
10Lê Thị YênThôn 2 
11Phan Văn SinhThôn 8 
12Trần Thị LanThôn 1 
13Trần Văn PhúThôn 1 
 
Khóa 20: 2006-2009
1Hoàng Minh GiápThôn 7Bí thư
2Nguyễn Quang TrungThôn 3Phó bí thư
3Cao Viết ĐứcThôn 4 
4Nguyễn Minh ChâuThôn 4 
5Phan Mạnh QuyềnThôn 6 
6Ngụy Khắc PhúcThôn 2 
7Đậu Minh NgụThôn 2 
8Nguyễn Tiến NghĩaThôn 3 
9Trần Mạnh ThắngThôn 7 
10Trần Thị LanThôn 1 
11Phan Văn SinhThôn 8 
12Phan Xuân ThànhThân 2 
13Trần Thị TâmThôn 4 
14Lê Văn CátThôn 3 
15Đặng Văn ThànhThôn 9 
Khóa 21: 2009-20141Phan Mạnh QuyềnThôn 6Bí thư
2Cao Viết ĐứcThôn 4Phó bí thư
3Đậu Minh NgụThôn 2Phó bí thư
4Ngụy Khắc PhúcThôn 2 
5Phan Văn SinhThôn 8 
6Nguyễn Tiến NghĩaThôn 3 
7Phan Trung ThànhThôn 3 
8Nguyễn Thị Thanh HảiThôn 6 
9Đặng Thị Hà LinhThôn 5 
10Lê Văn CátThôn 3 
11Phan Trung ĐứcThôn 9 
12Cao Thị HuyênThôn 5 
13Phan Xuân ThànhThôn 1 
14Phan Thị Anh ĐàoMầm Non 
15Hoàng Văn HùngThôn 8 
Khóa 22: 2015-20201Đậu Minh NgụThôn Mỹ LộcBí thư
2Ngụy Khắc PhúcThôn Gia PhúPhó bí thư
3Nguyễn Thị Thanh HảiThôn Cát ThủyPhó bí thư
4Nguyễn Tiến NghĩaThôn Gia Phú 
5Phan Văn SinhThôn Phúc Tuy 
6Phan Tiến ThànhThôn Gia Phú 
7Hoàng Minh CôngThôn Phúc Tuy 
8Đậu Sỹ NguyênThôn Cát Thủy 
9Đặng Thị Hà LinhThôn Cát Thủy 
10Lê Văn CátThôn Gia Phú 
11Phan Xuân ThủyThôn Khang Thịnh 
12Trần Quốc ViệtThôn Trung Sơn 
13Phan Xuân ThànhThôn Mỹ Lộc 
14Phan Thị Quỳnh TrangTiểu học 
15Hoàng Thị ThủyThôn Phúc Tuy