Cơ cấu tổ chức bộ máy

1Lê Duy TânBT Đảng ủy0902.054.830
2Lê Văn LươngPhó Bí thư Đảng ủy0984.355.495
3Phan Xuân ThanhChủ tịch UBND0974.548.898
4Nguyễn Văn LợiPhó Chủ tịch UBND0836.218.686
5Trần Thị HiếuPhó Chủ tịch UBND0916.607.788