Saturday, 22/06/2024 | 22:29
Chào mừng các bạn đến với Trang thông tin điện tử xã Xuân Mỹ
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

 Nghị quyết số 265/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh về quy định một số chính sách xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt động hệ thống thiết chế văn hoá, thể thao cơ sở giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo

 Nghị quyết số 265/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh về quy định một số chính sách xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt động hệ thống thiết chế văn hoá, thể thao cơ sở giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo

Thứ ba - 15/11/2022 10:42
 Nghị quyết số 265/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh về quy định một số chính sách xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt động hệ thống thiết chế văn hoá, thể thao cơ sở giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo

Nghị quyết về quy định một số chính sách xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt động hệ thống thiết chế văn hoá, thể thao cơ sở giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo

     
 

ảnh 222

Liên kết Liên kết

Thống kê trong ngày Thống kê trong ngày

Đang online : 0
Tất cả : 1.596

Sự kiện Sự kiện