Friday, 24/05/2024 | 16:48
Chào mừng các bạn đến với Trang thông tin điện tử xã Xuân Mỹ
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Trách nhiệm của cá nhân, gia đình và cơ sở giáo dục trong phòng, chống ma túy

Trách nhiệm của cá nhân, gia đình và cơ sở giáo dục trong phòng, chống ma túy

Trách nhiệm của cá nhân, gia đình và cơ sở giáo dục trong phòng, chống ma túy

Thứ ba - 30/05/2023 08:23
Trách nhiệm của cá nhân, gia đình và cơ sở giáo dục trong phòng, chống ma túy

Trách nhiệm của cá nhân, gia đình và cơ sở giáo dục trong phòng, chống ma túy


Luật Phòng chống ma túy được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 30/3/2021 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2022.
nguồn internet
nguồn internet
Theo Điều 6 và Điều 8 Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 thì trách nhiệm của cá nhân, gia đình và cơ sở giáo dục trong phòng, chống ma túy được quy định như sau:
1. Tuyên truyền, giáo dục thành viên trong gia đình, người thân về tác hại của ma túy và thực hiện quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy; quản lý, ngăn chặn thành viên trong gia đình vi phạm pháp luật về phòng, chống ma túy.
2. Thực hiện đúng chỉ định của người có thẩm quyền về sử dụng thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất.
3. Hợp tác với cơ quan chức năng trong đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy; tham gia hỗ trợ hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, cai nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện ma túy và điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế; theo dõi, giúp đỡ người sau cai nghiện ma túy hòa nhập cộng đồng; phòng, chống tái nghiện ma túy.
4. Cung cấp kịp thời thông tin về tội phạm, tệ nạn ma túy và việc trồng cây có chứa chất ma túy cho cơ quan công an hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền; tham gia xóa bỏ cây có chứa chất ma túy do chính quyền địa phương tổ chức.
5. Tổ chức thực hiện chương trình giáo dục về phòng, chống ma túy; phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy cho học sinh, sinh viên, học viên; quản lý chặt chẽ, ngăn chặn học sinh, sinh viên, học viên vi phạm pháp luật về phòng, chống ma túy.
6. Phối hợp với gia đình, cơ quan, tổ chức và chính quyền địa phương để quản lý, giáo dục học sinh, sinh viên, học viên về phòng, chống ma túy.
7. Phối hợp với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền tổ chức xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể khi cần thiết để phát hiện học sinh, sinh viên, học viên sử dụng trái phép chất ma túy.

Liên kết Liên kết

Thống kê trong ngày Thống kê trong ngày

Đang online : 6
Tất cả : 1.099

Sự kiện Sự kiện