Saturday, 22/06/2024 | 22:14
Chào mừng các bạn đến với Trang thông tin điện tử xã Xuân Mỹ
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH Triển khai nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

KẾ HOẠCHTriển khai nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

KẾ HOẠCH Triển khai nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

Thứ hai - 02/03/2020 15:33
KẾ HOẠCH
Triển khai nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ XUÂN MỸ

 
 
 

Số:     /KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 

                  Xuân Mỹ, ngày      tháng    năm 2020

               

 

KẾ HOẠCH

Triển khai nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

 
 

 

 

          Năm 2020 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của xã nhà. Đây là năm cuối của nhiệm kỳ, có ý nghĩa quyết định trong việc hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết đại hội Đảng bộ lần thứ XXIII đã đề ra trong điều kiện dự báo tình hình kinh tế thế giới, trong nước chuyển biến tích cực nhưng vẫn còn nhiều khó khăn thách thức.  Là năm đầu tiên triển khai thực hiện đề án xã NTM nâng cao. Kế thừa những thành tựu đạt được năm 2019, cần tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tìm các giải pháp hữu hiệu để đẩy nhanh tăng trưởng kinh tế, đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực nông nghiệp, du lịch, dịch vụ, thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, nuôi dưỡng phát triển nguồn thu ngân sách bền vững; phát triển giáo dục, đào tạo, văn hóa, xã hội và chăm lo đời sống nhân dân, tăng cường công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Để triển khai hiệu quả Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2015-2020; thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Nghị quyết Hội đồng nhân dân xã khóa XX, kỳ họp 10. Ủy ban nhân dân xã xây dựng Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2020 với nội dung cụ thể như sau:

Phần thứ nhất

NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2020

 

I. NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH VÀ NHỮNG MỤC TIÊU CƠ BẢN.

          1. Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu và khu vực được dự báo vẫn còn nhiều yếu tố bất ổn, căng thẳng thương mại toàn cầu chứa đựng nhiều rủi ro; kinh tế trong nước còn nhiều khó khăn, đặc biệt là dịch tả lợn châu Phi đang ảnh hưởng không nhỏ tới mục tiêu kiểm soát lạm phát và cả mục tiêu tăng trưởng kinh tế…. 

Đối với Xuân Mỹ, năm 2020 có được thuận lợi từ kết quả năm 2019, xu hướng phát triển ổn định bền vững hơn là năm đầu tiên triển khai thực hiện đề án xã nông thôn mới kiểu mẫu, điển hình về văn hóa gắn với phát triển du lịch sau khi được Thủ tướng chính phủ phê duyệt. Tiếp tục có bứt phá cho tăng trưởng khi đã và đang triển khai và thu hút được các dự án có tiềm năng lớn, đây là điểm mấu chốt để phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh. Tuy nhiên vẫn còn đó nhiều khó khăn thách thức như thiên tai, thời tiết biến đổi khí hậu khó lường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục diễn biến phức tạp, luôn tiềm ẩn nguy cơ mất ổn định.

          2. Một số chỉ tiêu chủ yếu phấn đấu năm 2020

2.1. Về phát triển kinh tế:

- Tốc độ tăng tr­­ưởng giá trị sản xuất: 14,2 %.

- Thu nhập bình quân đầu ngư­­­ời:  42 triệu đồng/ngư­­­ời/năm.

- Tổng sản l­­ượng l­­ương thực:  1.309 tấn.

- Bình quân lương thực đầu người 380kg/ người/ năm.

- Tổng thu ngân sách: 6.330.000.000 đồng  trong đó thu  cấp quyền sử dụng đất 2.200.000.000 đồng.

2.2. Chỉ tiêu về văn hóa - xã hội

- Tỷ lệ người tham gia BHYT: trên 90%.

- Tỷ lệ Thôn văn hoá: 100 %.

- Tỷ lệ hộ GĐVH đạt trên 90 %.

- Tỷ lệ hộ GĐVHTT đạt trên 30%.

-  Tỷ lệ phát triển dân số  tự nhiên: 0,5%.

          -  Giảm tỷ suất sinh thô: 0,3%;

          -  Giảm tỷ lệ sinh trên 2 con: 0,1% 

-  Giữ vững danh hiệu các trường đạt chuẩn quốc gia;

- Trạm y tế giữ vững danh hiệu đạt chuẩn Quốc gia về y tế;

-  Giải quyết việc làm cho: 150 lao động.

-  Giảm tỷ lệ hộ nghèo theo đa chiều: 0,5 - 1%

- Số thôn đạt khu dân cư kiểu mẫu NTM: 1 thôn.

- Xây dựng 1-2 hội quán mới.( Sau khi sáp nhập thôn)

- Xây dựng trạm y tế 2 tầng 450 m2 ( Nguồn vốn dự án 4,7 tỷ cả nội thất)

2.3. Chi tiêu về quốc phòng - an ninh

- 100% đơn vị thôn  đạt tiêu chuẩn cơ sở an toàn làm chủ - sẵn sàng chiến đấu;  ổn định kinh tế - chính trị.  Xã đạt tiêu chuẩn ‘’ An toàn về an ninh, trật tự’’

          II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP.

          Tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, xây dựng trên địa bàn; tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động xây dựng.

Tham mưu bố trí kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ xây dựng các đề án, quy hoạch trong kế hoạch năm 2020.

Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương sản xuất cây trồng, vật nuôi năm 2020 hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch về diện tích, năng suất, sản lượng các loại cây trồng, vật nuôi; triển khai các mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng đưa vườn ra đồng.

Chỉ đạo, hướng dẫn phát triển chăn nuôi tập trung tại các vùng đã quy hoạch; nghiên cứu bổ sung các khu vực mới có tiềm năng lợi thế. Trong đó ưu tiên phát triển chăn nuôi bò, gia cầm quy mô lớn, có liên kết theo chuỗi; xử lý tốt chất thải chăn nuôi, bảo vệ môi trường sinh thái.

Triển khai hiệu quả Kế hoạch thực hiện Đề án Mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn xã giai đoạn 2018 - 2020 và định hướng đến năm 2030; Chủ động tìm kiếm thông tin thị trường, nâng cao nhận thức, tư duy về sản xuất hàng hóa theo cơ chế thị trường cho người dân chủ động sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, có sức cạnh tranh cao. Đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp, không ngừng nâng cao năng suất lao động, giảm áp lực về tính thời vụ và chí phí trong sản xuất.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về sản xuất, kinh doanh giống, vật tư nông nghiệp trên địa bàn xã; đảm bảo đầy đủ, kịp thời các loại giống, vật tư nông nghiệp đảm bảo cho nhân dân yên tâm sản xuất.

Thực hiện tốt công tác điều tra, dự báo, chỉ đạo, hướng dẫn phòng trừ sâu bệnh, dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi; phát hiện và khống chế kịp thời khi dịch bệnh mới phát sinh, không để lây lan ra diện rộng.

Chỉ đạo, hướng dẫn giúp đỡ nhân dân thực hiện tích tụ ruộng đất theo các hình thức như chuyển nhượng, cho thuê, góp đất để sản xuất, tạo nên các vùng có diện tích lớn thuận lợi cho sản xuất hàng hóa mang lại hiệu quả kinh tế cao, hạn chế tối đa diện tích bỏ hoang.

Triển khai thực hiện các giải pháp quyết liệt tạo môi trường thuận lợi khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, tham gia liên kết theo chuỗi, các mô hình công nghệ cao; chủ động phối hợp với các ngành liên quan xây dựng các chính sách và ưu tiên bố trí kinh phí hỗ trợ các doanh nghiệp, hộ kinh doanh đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao.

Chủ động rà soát diện tích đất nông nghiệp bỏ hoang, đề ra các giải pháp, chế tài nhằm hạn chế tối đa diện tích đất bỏ hoang; chủ động, phối hợp tìm các phương án, các loại cây trồng, vật nuôi phù hợp nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp của bà con nông dân.

Tăng cường công tác bảo tồn, tôn tạo, phát huy các giá trị di tích lịch sử văn hóa gắn với phát triển du lịch biển nhằm mở rộng các loại hình dịch vụ; kêu gọi xã hội hóa để đầu tư, tôn tạo các di tích trên địa bàn xã;

Tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc đẩy nhanh việc thực hiện các dự án. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về thương mại - dịch vụ quản lý thị trường; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Quản lý, kiểm tra kiểm soát công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, an toàn vệ sinh thực phẩm đảm bảo các mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống nhân dân đặc biệt trong dịp tết Nguyên đán Canh Tý.

Nắm bắt kịp thời các khó khăn vướng mắc của các nhà đầu tư các dự án có sử dụng đất trên địa bàn và phối hợp với các phòng, ban chuyên môn đưa ra các giải pháp giúp các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đặc biệt là các dự án trọng điểm; rà soát lại các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng chưa triển khai xây dựng hoặc chậm xây dựng để có giải pháp, chế tài để nhà đầu tư triển khai, đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Thực hiện chính sách thu thuế đúng, đủ, nuôi dưỡng và phát triển nguồn thu, bảo đảm cân đối thu chi ngân sách nhà nước hàng năm, phấn đấu năm 2020 thu ngân sách trên địa bàn vượt 303 tỷ đồng. Khảo sát, bổ sung, quản lý kịp thời các khoản thuế, phí phát sinh theo quy định của luật. Nghiêm cấm tổ chức thu các khoản trái quy định của pháp luật.

Rà soát quy hoạch sử dụng đất, tạo điều kiện giúp nhà đầu tư trong vệc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án Khu đô thị, khu nhà ở trên địa bàn.

Triển khai xây dựng quy hoạch sử dụng đất cấp xã giai đoạn 2021 đến 2030, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu 2021-2025. Quản lý chặt chẽ theo quy định của pháp luật về đất đai, tài nguyên - môi trường, khoáng sản. Tổ chức thực hiện rà soát, điều chỉnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp còn sai sót; đẩy nhanh tiến độ công nhận lại đất ở theo Quyết định số 2443/QĐ-UBND ngày 20/8/2018 của UBND tỉnh.

Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện công tác quản lý nhà nước về môi trường, tập trung xử lý dứt điểm các cơ sở sản xuất kinh doanh chưa đảm bảo các yêu cầu về vệ sinh môi trường, đặc biệt là các cơ sở chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản. Chỉ đạo thực hiện đề án phân loại xử lý rác hữu cơ tại nguồn.

          Chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị thi công tập trung nhân lực, vật tư để thi công các công trình còn dở dang, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng theo kế hoạch đề ra, phát huy hiệu quả vốn đầu tư.

Tranh thủ các nguồn tài trợ xã hội hóa đầu tư để tiếp tục giữ gìn, khôi phục và phát huy tốt các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể; tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao phục vụ các lễ hội, các ngày lễ lớn.

Tập trung chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TU ngày 9/6/2014 của BCH Trung ương khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Đẩy mạnh các hoạt động văn hoá truyền thông, thể thao phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 200 năm ngày mất của Đại thi hào Nguyễn Du. Nâng cao chất lượng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" xây dựng làng, xã, gia đình văn hoá, gia đình thể thao và phong trào "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại"

Rà soát quy hoạch mạng lưới trường, lớp học và đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên tiểu học nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo; tăng cường trang thiết bị dạy học cho các nhà trường, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện tốt nhất để triển khai chương trình sách giáo khoa mới.

Chấn chỉnh kỷ cương, nền nếp dạy học ở các nhà trường; tập trung chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy, phương pháp học, thực hiện tốt việc đổi mới kiểm tra đánh giá học sinh, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Thực hiện tốt công tác truyền thông, giáo dục, chuyển trọng tâm chính sách dân số từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển. Tiếp tục kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện các Chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về dân số - KHHGĐ, chăm sóc sức khỏe sinh sản.

- Chủ trì phối hợp với các phòng liên quan chỉ đạo các địa phương đăng ký khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu hoàn thành trong năm 2020, gắn với thực hiện chính sách hỗ trợ của xã để thẩm định, phê duyệt phương án, dự toán, tổ chức thực hiện nghiệm thu, đánh giá chất lượng thực hiện đảm bảo xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu theo chiều sâu và phát huy hiệu quả. Triển khai các mô hình nông thôn mới chuyên sâu: Mô hình xử lý nước thải; mô hình xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu gắn với du lịch trải nghiệm nông thôn mới (tại 1 điểm); mô hình làng chuyên canh…

Cân đối nguồn lực để ưu tiên bố trí các chính sách nông nghiệp, phát triển nông thôn gắn với xây dựng  NTM.

Duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng các tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới; nâng cao chất lượng các khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu theo chiều sâu, tạo các giá trị, nền tảng để phát triển các dịch vụ, du lịch góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Ưu tiên nguồn lực để thanh toán dứt điểm nợ xây dựng cơ bản, chủ động tạo nguồn lực để xây dựng củng cố, nâng cao các tiêu chí hạ tầng nông thôn, đô thị; tiếp tục tuyên truyền, vận động, kêu gọi nhân dân chung sức đồng lòng đóng góp vào công cuộc xây dựng NTM tại địa phương đặc biệt tập trung cao cho mục tiêu xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Thường xuyên tuyên truyền qua nhiều kênh thông tin cho các doanh nghiệp, tổ chức và nhân dân biết về các chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng NTM.

Xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả các kế hoạch cải cách hành chính năm 2020. Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 35-CT/TU, ngày 04/11/2008, Kết luận 05-KL/TU ngày 25/5/2011 của BTV Tỉnh ủy và Quyết định số 52/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh về siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang trên địa bàn. Thực hiện tốt Đề án văn hóa công vụ, gắn với phong trào thi đua cán bộ, công chức, viên chức Hà Tĩnh thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019-2025.

Nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo đúng quy định; Tập trung triển khai các Chương trình, Kế hoạch, Đề án về thực hiện Nghị quyết số 18, số 19 của Trung ương 6 khóa XII, gắn với tinh giảm biên chế và thực hiện giải quyết các chế độ, chính sách đôi với cán bộ, công chức không đủ tuổi tái cử sau Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020-2025.

Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020. Thực hiện Kế hoạch số 402/KH-UBND ngày 16/11/2016 của UBND tỉnh để thực hiện Dự án 513, Quyết định số 874/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hiện đại hóa bản đồ địa giới hành chính. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về công tác tôn giáo, thanh niên, tổ chức Hội.

Văn phòng UBND xã chủ trì, phối hợp tham mưu: Thực hiện nghiêm túc Đề án đổi mới phương thức hoạt động UBND xã nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của UBND xã.

Ban chỉ huy Quân sự xã chủ trì, phối hợp tham mưu: Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc; củng cố cơ sở an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu; kết hợp kinh tế với quốc phòng nhằm tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế; tăng cường xây dựng cơ sở vật chất, đầu tư xây dựng căn cứ chiến đấu. Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của cụm ATLC - SSCĐ

Công an xã chủ trì, phối hợp tham mưu: Tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự xã hội, an toàn giao thông. Đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc, xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến; chủ động đấu tranh có hiệu quả, kiềm chế sự gia tăng các loại tội phạm, vi phạm phát luật và tệ nạn xã hội, tăng cường các mặt công tác quản lý nhà nước. Tập trung giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo của công dân, nhất là vụ việc phức tạp, kéo dài. Đấu tranh có hiệu quả, kiềm chế sự gia tăng các loại tội phạm về tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đi vào chiều sâu, xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến. Tiếp tục tăng cường cải cách hành chính các lĩnh vực về ANTT.

Thực hiện chế độ tiếp dân định kỳ, thường xuyên theo quy định; tổ chức tiếp nhận, phân loại và xử lý kịp thời đơn thư KNTC phát sinh; tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc KNTC phức tạp, kéo dài theo thẩm quyền. Tăng cường công tác thanh tra KT-XH, thanh tra trách nhiệm gắn với thanh tra công vụ, nhất là đối với những đơn vị có nhiều đơn thư phát sinh và nền nếp kỷ luật, kỷ cương hành chính chưa nghiêm; tập trung xử lý sau kết quả thanh tra, kiểm tra, giải quyết KNTC. Tiếp tục các biện pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc và hỗ trợ các địa phương tập trung giải quyết các vụ việc khiếu nại tố cáo, nhất là xử lý, giải quyết ngay tại cơ sở các khiếu kiện, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân nhằm hạn chế bức xúc, đơn thư vượt cấp, nhất quyết không để xẩy ra điểm nóng.

Tập trung tuyên truyền, phổ biến các Luật được Quốc hội thông qua trong năm 2020; triển khai công tác phổ biến GDPL gắn với các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến GDPL trong nhà trường; chú trọng phổ biến GDPL cho đối tượng đặc thù. Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phục vụ tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Thực hiện hiệu quả Chương trình hành động quốc gia về đăng ký và thống kê hộ tịch, giải quyết kịp thời các vấn đề về hộ tịch, chứng thực.

                                         

Phần thứ hai

                                TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng nhân dân xã và Kế hoạch của UBND xã giao các ban, ngành, đoàn thể, các thôn theo chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện các nhiệm vụ cụ thể sau:

- Phổ biến, tuyên truyền, quán triệt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra; tập trung hoàn thiện chương trình hành động của đơn vị và địa phương; chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch của Ủy ban nhân dân xã.

- Chịu trách nhiệm trước UBND xã, Chủ tịch UBND xã về việc triển khai và kết quả thực hiện các nhiệm vụ. Hàng tháng, quý, sáu tháng và cuối năm đánh giá việc triển khai và kết quả thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu Kế hoạch đề ra.

Đề nghị  Ủy ban MTTQ xã và các tổ chức thành viên, động viên các thành viên, hội viên, cán bộ, đảng viên, nhân dân phát huy vai trò, trách nhiệm, tăng cường khối đại đoàn kết thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội đồng nhân dân xã khóa XX, kỳ họp thứ 10 và Kế hoạch của UBND xã.

Giao Văn phòng UBND xã theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này, định kỳ tổng hợp báo cáo UBND xã./.

 

 

Nơi nhận:

- Thường trực Xã ủy;

- Thường trực HĐND xã;

- BTV, BCH Xã ủy;

- Chủ tịch, các PCT UBND xã;

- Các ban, phòng, ngành, đoàn thể cấp xã;

- UBND các xã, thị trấn;

- Lưu: VP;

Gửi văn bản giấy.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Lê Duy Hồng

 

Nguồn tin: Tin từ VP- HĐND-UBND xã Xuân Mỹ:


Liên kết Liên kết

Thống kê trong ngày Thống kê trong ngày

Đang online : 0
Tất cả : 1.596

Sự kiện Sự kiện