Saturday, 22/06/2024 | 21:57
Chào mừng các bạn đến với Trang thông tin điện tử xã Xuân Mỹ
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH Phát động đợt cao điểm ra quân giải tỏa hành lang ATGT ( Từ ngày 01/3 đến ngày 15/3/2020)

KẾ HOẠCHPhát động đợt cao điểm ra quân giải tỏa hành lang ATGT( Từ ngày 01/3 đến ngày 15/3/2020)

KẾ HOẠCH Phát động đợt cao điểm ra quân giải tỏa hành lang ATGT ( Từ ngày 01/3 đến ngày 15/3/2020)

Thứ hai - 02/03/2020 15:23
KẾ HOẠCH
Phát động đợt cao điểm ra quân giải tỏa hành lang ATGT
( Từ ngày 01/3 đến ngày 15/3/2020)

UBND XÃ XUÂN MỸ

BAN ATGT XÃ XUÂN MỸ

 

Số: 01/KH – BAN ATGT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 

Xuân Mỹ, ngày 29  tháng 02 năm 2020

 

 

 KẾ HOẠCH

Phát động đợt cao điểm ra quân giải tỏa hành lang ATGT

( Từ ngày 01/3 đến ngày 15/3/2020)

 

 

Căn cứ Công văn số 274/UBND-KT&HT ngày 24/02/2020 về việc tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kiềm chế tai nạn giao thông những tháng đầu năm 2020.

 

  1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

            1. Nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn giao thông các ngày lễ hội xuân năm 2020, bước vào mùa du lịch 2020 và các ngày Lễ lớn trong năm 2020. Tình hình trật tự an toàn giao thông có nhiều diễn biến phức tạp. Để đạt được mục tiêu năm 2020 kiềm chế và giảm thiểu tai nạn giao thông xã ra trên địa bàn.        

          2. Nâng cao nhận thức và ý thức của người tham gia giao thông và chấp hành pháp luật trật tự an toàn giao thông nhất là học sinh và các hộ gia đình.

         3. Ký cam kết không vi phạm trật tự an toàn giao thông đến cán bộ, công chức, hội viên, đoàn viên, giáo viên, hộ gia đình.

         4. Ra quân giải tỏa hành lang an toàn giao thông, giải tỏa các vi phạm đặt biển quảng cáo, tập kết hàng hóa, che khuất tầm nhìn tại các nút giao ngã ba, ngã tư, các vị trí nút giao giữa đường nhánh và các tuyến đường tỉnh lộ từ 01/3 đến 15/3/2020

       5. Tổ chức tuyên truyền, vận động ký cam kết đối với các hộ dân không họp chợ, phơi nông sản, chăn nuôi không thả rông trâu, bò trên các tuyến đường giao thông và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

          II. THỜI GIAN, TUYẾN ĐỊA BÀN TRỌNG ĐIỂM

  1. Thời gian

          Kế hoạch này thực hiện từ ngày 01/3/2020 đến ngày 15/3/2020

          Tập trung lực lượng, phương tiện triển khai tuần tra đồng bộ, tuyên truyền, nhăc nhở và xử lý nghiêm các đối tượng chống đối, các hành vi vi phạm pháp luật; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.

  1. Tuyến, địa bàn trọng điểm

          - Địa bàn: Xã Xuân Mỹ

          - Tuyến: Tuyến đường Tỉnh lộ 546, 547, đường liên xã thuộc địa bàn xã Xuân Mỹ.

  1. Đối tượng trọng điểm

          - Số hộ dân kinh doanh  buôn bán vật liệu xây dựng, các quán hàng kinh doanh ăn uống, khu vục ngã tư xã Xuân Mỹ, và các hộ kinh doanh,buôn bán khác.

 

          IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          - Giao Ban Công An xã chủ trì, trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện đợt cao điểm.

          - Các đồng chí trong  Ban ATGT xã căn cứ vào Kế hoạch đợt cao điểm, phân công lực lượng để thực hiện nghiêm túc đảm bảo yêu cầu đặt ra.

         - Giao ban tài chính ngân sách xã bố trí kinh phí hỗ trợ xăng xe, công cụ hỗ trợ để triển khai thực hiện.

          - Kết quả đợt cao điểm hàng ngày, hàng tuần,và hết đợt cao điểm báo cáo về Ban ATGT huyện( qua Công An huyện) và UBND xã để xin ý kiến chỉ đạo./.

 

 

 

Nơi nhận:

- BCH Công an huyện;

- TT Đảng ủy, UBND xã;

- Đội TMTH Công an huyện;

- Văn phòng UBND xã;

- Lưu CAX.

- Gửi : bản giấy

TM. BAN AN TOÀN GIAO THÔNG XÃ

TRƯỞNG BAN

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ

Lê Văn Lương

Nguồn tin: Tin từ: Văn phòng UBND xã


Liên kết Liên kết

Thống kê trong ngày Thống kê trong ngày

Đang online : 0
Tất cả : 1.596

Sự kiện Sự kiện